Odszkodowania za wypadki w gospodarstwie rolnym

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Kancelaria Prawna Subsydium pomaga osobom, które uległy wypadkowi w gospodarstwach rolnych.

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt.3 albo w drodze powrotnej.

Kancelaria prowadzi postępowania zarówno przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń, które winne są wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC i NNW, a także przed KRUS.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Państwu uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie, które stanowić będą rekompensatę za doznane szkody.