Odszkodowania za wypadki przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Kancelaria Prawna Subsydium oferuje pomoc w sprawach o przyznanie odszkodowania za urazy doznane na skutek wypadków przy pracy.

Osobom, które podczas wykonywania obowiązków służbowych uległy wypadkowi przysługuje odszkodowanie za utratę zdrowia, utratę dochodów, jak również zwrot poniesionych kosztów leczenia i dojazdu do placówek medycznych. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowany ma prawo ubiegać się o rentę.

W przypadku wypadków przy pracy, osobom poszkodowanym przysługuje świadczenie odszkodowawcze z ZUS. Dodatkowo, jeśli wypadek nastąpił z winy pracodawcy tj. na skutek jego zawinionego działania (bądź zaniechania), prawo nakłada na niego obowiązek naprawienia szkody. Zwykle wymagane jest udowodnienie winy pracodawcy, dlatego też niezwykle ważne jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wszelkich dowodów.

Nasza wieloletnia praktyka oraz doświadczeni prawnicy, pozwalają uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowań!