Odszkodowania za szkody rzeczowe i majątkowe

Odszkodowanie za szkodę majątkową

Kancelaria Prawna Subsydium pomaga dochodzić roszczeń od Towarzystw Ubezpieczeń za szkody majątkowe i rzeczowe.

W przypadku szkód majątkowych częstą praktyką jest, że kosztorysy i wyliczenia sporządzane są przez pracowników towarzystw ubezpieczeń, bądź osoby działające w ich imieniu i na ich zlecenie. Dotyczy to przede wszystkim kosztorysów naprawy uszkodzonego lub skradzionego mienia, jak również innych szkód majątkowych, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. Wyliczenia te najczęściej są zaniżane.

Kancelaria Subsydium oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie obsługi roszczeń związanych ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi.

Poza pełną obsługą prawną naszym Klientom zapewniamy:

  • pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
  • pomoc rzeczoznawców w weryfikacji stanowiska towarzystwa ubezpieczeń
  • ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny m.in. nieruchomości, budownictwa, majątkowych, pożarnictwa, wpisanych na listy biegłych sądowych
  • analizę treści umowy ubezpieczenia

Kancelaria Prawna Subsydium jest jedną z pierwszych, działających w Polsce kancelarią zajmującą się dochodzeniem odszkodowań.
Nasi prawnicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, by pomóc w każdej, nawet z najtrudniejszej sprawie.