Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Kancelaria Prawna Subsydium pomaga w dochodzeniu odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Jeśli wypadek nastąpił nie z winy poszkodowanego, może on ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Dotyczy to wszystkich poszkodowanych – kierowców i pasażerów, w tym pasażerów samochodu sprawcy, motocyklistów, a także pieszych i rowerzystów.

Odszkodowania dla pieszych i rowerzystów przysługują również, gdy poszkodowany znajdował się w stanie nietrzeźwości, bądź wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba, że było to wyłączną przyczyną wypadku.Odszkodowanie przysługuje nawet wówczas, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, lub założonego kasku.

Kancelaria pomaga także pozyskać zadośćuczynienie pieniężne po śmierci bliskiej osoby, która zmarła wskutek wypadku komunikacyjnego. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jest świadczeniem jednorazowym i stanowi formę złagodzenia cierpień psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego, a więc współmałżonka, dzieci, wnuków, a także osób które z osobą zmarłą łączył związek nieformalny. Zadośćuczynienie przysługuje nawet wówczas, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.

Nasza Kancelaria dokłada wszelkich starań, by dobrze przygotować sprawę, nie tylko pod kątem formalnym, ale przede wszystkim po względem dowodowym. Niejednokrotnie zdarza się, że osoby poszkodowane w wypadkach posiadają jedynie ogólną informację w postaci karty wypisowej ze szpitala.

W trosce o prawidłowy i sprawny przebieg sprawy, oraz jak najszybsze jej zakończenie, zwracamy się z prośbą do naszych Klientów o przekazanie Kancelarii wszelkiej posiadanej dokumentacji zebranej w sprawie. Oprócz dokumentacji medycznej, na którą składają się opinie lekarskie, potwierdzające doznane obrażenia ciała, będą to dowody na okoliczność wydatków poniesionych na leczenie i rehabilitację oraz koszty dojazdów do placówek medycznych.

Nasza wieloletnia praktyka oraz doświadczeni prawnicy, pozwalają uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowań!