Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne

Kancelaria Prawna Subsydium prowadzi sprawy z zakresu błędów w sztuce lekarskiej.

Pomagamy uzyskać odszkodowania poszkodowanym zarówno na skutek błędów medycznych, jak i w wyniku nieumyślnej winy pracowników służby zdrowia.

Za błąd medyczny uważa się nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Nasza wieloletnia praktyka oraz doświadczeni prawnicy, pozwalają uzyskać jak najwyższe kwoty odszkodowań!