Odszkodowania za szkody osobowe

Odszkodowanie za uraz w wypadku

Kancelaria Prawna Subsydium dochodzi odszkodowań za urazy i obrażenia ciała, a także cierpienia psychiczne dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Odszkodowanie pozwala na pokrycie kosztów leczenia doznanych urazów.

W ramach odszkodowania finansowane są m. in.:

  • koszty pobytu w szpitalu
  • koszty zakupu leków
  • koszty zabiegów rehabilitacyjnych
  • koszty sprzęty rehabilitacyjnego, ortopedycznego, protez
  • kosztów konsultacji u lekarzy specjalistów

Kancelaria pomaga także w uzyskaniu renty, która przysługuje poszkodowanemu w związku z ponoszeniem stałych kosztów leczenia, jak również utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

W przypadku śmierci poszkodowanego Kancelaria pomaga uzyskać:

  • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa wskutek tej śmierci uległa znacznemu pogorszeniu
  • rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia
  • refundację kosztów pochówku niezależnie od odszkodowania uzyskanego w ZUS

Kancelaria Prawna Subsydium jest jedną z pierwszych, działających w Polsce kancelarią zajmującą się dochodzeniem odszkodowań.
Nasi prawnicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, by pomóc w każdej, nawet z najtrudniejszej sprawie.