Odszkodowania za wypadki za granicą

Odszkodowanie za wypadek za granicą

Kancelaria Prawna Subsydium prowadzi postępowania o wypłatę należnego odszkodowania przeciwko zagranicznym Towarzystwom Ubezpieczeń.

Subsydium pomaga w uzyskaniu odszkodowań w związku z wypadkami, które miały miejsce poza granicami naszego kraju. Prowadzenie postępowania przeciwko zagranicznym Towarzystwom Ubezpieczeń wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa obowiązującego w danych Państwie, ale także funkcjonującego tam systemu nadzoru ubezpieczeniowego.

Co istotne, w większości Państwu Unii Europejskiej istnieje możliwość zwrotu kosztów pełnomocnika, który reprezentuje poszkodowanego na etapie przedsądowym. Wówczas wynagrodzenie Kancelarii pokryte będzie przez ubezpieczyciela.

Nasi prawnicy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, rzetelnie i skutecznie przeprowadzą postępowanie o odszkodowanie za wypadek za granicą.