Akcja informacyjna

Akcja informacyjna Stowarzyszenia Nadzieja - Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

Akcja upowszechniania bezpłatnych informacji i porad prawnych dotyczących osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

Stowarzyszenie Nadzieja jest organizacją, powstałą w celu niesienia pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych Nadzieja w ramach swoich działań statutowych przeprowadzać będzie akcję informacyjną polegającą na upowszechnianiu bezpłatnych informacji i porad prawnych pośrednio i bezpośrednio poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, oraz w wypadkach zaistniałych w związku z prowadzeniem gospodarstw rolnych.

Celem przeprowadzenia akcji przez Stowarzyszenie jest poprawa świadomości osób pośrednio i bezpośrednio poszkodowanych w zakresie przysługujących im praw i roszczeń względem podmiotów odpowiedzialnych gwarancyjnie za zaistnienie szkody, a nadto zapewnienie im bezpłatnej oraz bezgotówkowej rehabilitacji.

Cele akcji informacyjnej: informowanie i pomoc

  • Poprawa świadomości ofiar wypadków w zakresie przysługujących im praw i roszczeń
  • Zapewnienienie nieodpłatnej pomocy prawnej i medycznej

Z dumą informujemy, że akcja została objęta partnerstwem Miasta Krakowa

Zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem.