Komu przysługuje prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej?

Jakie czynniki wpływają na wysokość zadośćuczynienia?

Osoby, które doświadczyły śmierci osoby bliskiej, zwłaszcza jeśli nastąpiła ona nagle, na skutek wypadku drogowego, doświadczają niewyobrażalnego wręcz cierpienia i poczucia straty. Do tego dochodzą negatywne skutki utraty najbliższej osoby, wiążące się ze sferą materialną, gdy zmarły był żywicielem rodziny, bądź jego dochody przyczyniały się do funkcjonowania gospodarstwa domowego. W przypadku utraty osoby najbliższej, rodzina oraz bliscy zmarłego mogą dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Jednak tu nasuwa się pytanie, komu przysługuje prawo do otrzymania świadczeń za śmierć osoby najbliższej.

Osoby uprawnione do odszkodowania i zadośćuczynienia

Z tytułu śmierci osoby najbliższej przysługuje prawo do odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienie, jako rekompensata za doznaną krzywdę i cierpienie. Zgodnie z zapisami artykułu 446 K.C. § 3 oraz § 4 osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego, przy czym istotne są tutaj nie tylko więzy krwi, ale także powiązania finansowe oraz bliskość relacji. Uprawnionymi do roszczeń są małżonkowie zmarłego, jego dzieci, również adoptowane, rodzice, także macocha i ojczym, rodzeństwo, także przyrodnie, dziadkowie, przy czym jak już wspomniano, istotne tutaj będą powiązania zarówno ekonomiczne, jak i emocjonalne. Za osoby najbliższe sądy uznają także osoby będące w związkach nieformalnych - partnerów, konkubentów i ich dzieci z poprzedniego związku, skupiając się przede wszystkim na ocenie bliskości emocjonalnej. W kręgu uprawnionych do roszczeń jest także dziecko poczęte, lecz nienarodzone.

Co istotne, świadczenia przysługują każdemu z członków najbliższej rodziny, zatem w przypadku śmierci męża, osobna kwota pieniężna zostanie przyznana jego żonie, a osobna każdemu z ich dzieci. Wartość świadczeń będzie odpowiednia do poniesionej krzywdy, czy stopnia utraty wsparcia finansowego, które dotąd było zapewniane przez zmarłego.

Należy zwrócić również uwagę, iż świadczenie, jakim jest zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, która zmarła na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, funkcjonuje od 3 sierpnia 2008 r.

Bliscy osób, które poniosły śmierć w wypadku przed tą datą, dzięki uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r., mogą również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie, jednak na podstawie innego przepisu prawa, a mianowicie na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24 § 1 k.c.

Towarzystwa ubezpieczeniowe w swoich postanowieniach bardzo często odmawiają wypłaty świadczeń, kwestionując więzi łączące osobę zmarłą z jej bliskimi, powołując się na przykład, na fakt, iż nie zamieszkiwały one wspólnie. Sądy jednak każdorazowo analizują charakter i siłę relacji łączącą osoby bliskie i na tej podstawie decydują o wysokości świadczenia należnego po śmieci członka rodziny.

Jako kancelaria prawna reprezentujemy naszych Klientów dochodząc należnego im odszkodowania oraz zadośćuczynienia na drodze postępowania sądowego. W zakładce wyroki znajdą Państwo wyroki sądowe z prowadzonych przez nas spraw, z których znakomita większość dotyczy wypłaty świadczenia za śmierć osoby najbliższej. Jeśli na skutek wypadku utracili Państwo bliską osobę, zapraszamy do kontaktu, nasi prawnicy podejmą odpowiednie kroki w celu uzyskania przez Państwa należnej wartości odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Powrót do listy Pytania do prawnika