Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku?

Jak napisać wniosek o odszkodowanie

Odszkodowanie powypadkowe oraz zadośćuczynienie są świadczeniami przysługującymi osobom, które na skutek wypadku komunikacyjnego, doznały uszczerbku na zdrowiu fizycznym oraz psychicznym. Roszczenia te wypłacane są z polisy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku. Aby otrzymać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie należy zwrócić się z wnioskiem do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiona została polisa OC. Wniosek taki powinien zawierać komplet informacji na temat wypadku, jego następstw, jak również żądanie finansowe. Jak napisać wniosek o odszkodowanie po wypadku? Poniżej prezentujemy kilka przydanych informacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie istnieje uniwersalny wzór wniosku o odszkodowanie po wypadku, gdyż każdy wypadek ma swój indywidualny charakter, jednak każdy wniosek powinien zawierać jak najwięcej precyzyjnych informacji na temat wypadku, jego następstw i przebiegu leczenia, a także długofalowych konsekwencji.

W pierwszej kolejności należy opisać miejsce oraz okoliczności wypadku. W przypadku wypadku komunikacyjnego należy podać jego dokładną datę, godzinę i miejsce, dane pojazdów, które brały udział w zdarzeniu, personalia osób uczestniczących w wypadku, w tym sprawcy wypadku oraz ewentualnych świadków. W przypadku sprawcy wypadku można powołać się dodatkowo na sygnaturę akt sprawy, która toczy się przeciwko tej osobie. W swoim opisie należy zawrzeć informacje na temat warunków panujących na drodze, jaka była pogoda, widoczność, a także dokładnie opisać jak doszło do wypadku. Istotne są wszystkie szczegóły, dlatego ważne jest, by w opisie zawszeć ich jak najwięcej.

Kolejnym etapem jest opisanie doznanych obrażeń oraz sposobu leczenia. W tym celu najlepiej posłużyć się dokumentacją medyczną, która zawiera komplet informacji na temat stanu zdrowia po wypadku i przeprowadzonego leczenia. Krok po kroku opisujemy diagnozy, jakie zostały postawione przez lekarzy, a także zlecone badania, przebyte zabiegi i operacje, czy późniejszą rehabilitację. Co ważne, nie ma żadnych przeciwskazań, by złożyć wniosek o odszkodowanie jeszcze w trakcie leczenia. Fakt trwania leczenia należy po prostu ująć we wniosku. Do wniosku należy także dołączyć kopię dokumentacji medycznej.

W następnej kolejności we wniosku powinniśmy zawrzeć opis konsekwencji wypadku i ich wpływ na nasze życie. Opisujemy tutaj zarówno kwestie dotyczące zdrowia fizycznego (np. ograniczenia w poruszaniu się) i psychicznego (trauma po wypadku, koszmary senne, lęk przed jazdą samochodem), a także wpływ na naszą sytuację materialną (utrata pracy, brak możliwości awansu), czy wpływ na codzienne życie (brak możliwości opieki nad dziećmi, uprawiania sportu czy realizowania swoich pasji).

Następnie określamy kwotę dochodzonych roszczeń. Osoba poszkodowana w wypadku może starać się o szereg świadczeń - odszkodowanie powypadkowe za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji, czy inne wydatki poniesione ze względu na następstwa wypadku (dostosowanie mieszkania, opieka osób trzecich, dojazdy do placówek medycznych), zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, renta, która pozwoli na kontynuację leczenia, a równocześnie będzie wyrównaniem dochodów jakie osiągaliśmy przed wypadkiem.

Do wniosku powinniśmy dołączyć komplet zgromadzonych w trakcie leczenia rachunków i faktur, które będą potwierdzeniem poniesionych wydatków, a także dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Samodzielne zredagowanie wniosku o wypłatę odszkodowania jest możliwe, jednak rzetelne i szczegółowe przedstawienie wszystkich informacji, o których mowa w artykule będzie mieć duży wpływ zarówno na decyzję ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania, jak i ewentualny późniejszy proces sądowy. Przy tworzeniu wniosku o odszkodowanie warto skorzystać z pomocy prawnika, który posiada odpowiednie doświadczenie, znajomości procedur i wymogów pod kątem dokumentacji, stawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Niestety częstą praktyką jest zaniżanie odszkodowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe, dlatego pomoc prawników może okazać się nieoceniona, jeśli konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a niestety jak pokazuje nasza wieloletnia praktyka, większość spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie znajduje swój finał w Sądzie.

Jeśli doznali Państwo uszczerbku na zdrowiu i chcą Państwo sformułować wniosek o należne świadczenia do ubezpieczyciela, zapraszamy do kontaktu, nasi prawnicy podejmą odpowiednie kroki w celu uzyskania należnej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.


Powrót do listy Pytania do prawnika