Sprawca wypadku nie posiada polisy OC, co wówczas?

W sytuacji w której wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osoba, która nie posiadała ważnej polisy ubezpieczeniowej OC, należy niezwłocznie wezwać na miejsce zdarzenia policję. Funkcjonariusz policji sporządza protokół dotyczący okoliczności zdarzenia, ustala dane osób uczestniczących w wypadku, jak również ustala Towarzystwo Ubezpieczeniowe w której pojazdy posiadają polisy OC. Sporządzony dokument, daje podstawę do dochodzenia odszkodowania. W przypadku kiedy sprawca nie miał ważnej polisy OC, wniosek roszczeniowy winien zostać skierowany do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jako podmiotu odpowiadającego za szkodę.

Kancelaria Prawna Subsydium, posiada wieloletnią praktykę w pozyskiwaniu odszkodowań oraz zadośćuczynienia od sprawcy wypadku który w chwili zaistnienia zdarzenia nie posiadał ważnej polisy ubezpieczeniowej OC. Profesjonalizm oraz skuteczność dochodzeniu tego typu spraw, przejawia się w szczególności w liczbie pozytywnie zakończonych postępowań.


Powrót do listy Pytania do prawnika