Podwyżki cen OC

Podwyżki cen OC rozpoczęły się na początku 2015 roku i od tamtej pory składki systematycznie pną się w górę. W tej sytuacji właściciele starszych modeli oraz stosunkowo niedrogich samochodów lub osoby sporadycznie poruszające się nimi będą musieli przemyśleć decyzję o opłacalności dalszego posiadania auta lub w ostateczności o jego sprzedaży. Wśród najważniejszych przyczyn tej sytuacji wymienia się złe wyniki finansowe branży związane z wieloletnią wojną cenową, a także rosnące odszkodowania, głównie za szkody osobowe (m.in. zadośćuczynienie za ból i cierpienie, refundacja kosztów leczenia).

Od początku roku obowiązują wyższe kary za brak OC komunikacyjnego. Dla posiadaczy samochodów osobowych, to maksymalnie 4 tys. zł. Kara to nie jedyna możliwa sankcja za brak OC komunikacyjnego. Jeśli sprawca spowoduje wypadek nie posiadając OC, to UFG pokryje straty poszkodowanego, ale następnie wystąpi z regresem o zwrot wypłaconych pieniędzy. Sumy w najgorszym scenariuszu mogą być ogromne – rekordzista miał do zapłaty 1,8 mln zł.

Taki stan rzeczy związany może być z faktem, iż przez ostatnie 10 lat sprzedaż polis przynosiła straty, a teraz zakłady ubezpieczeń usiłują drastycznymi podwyżkami odrobić wieloletnie zaniedbania. Uważam, że jeśli zarządy i udziałowcy akceptowali tak długotrwały udział w wojen cenowej, to powinni ponosić konsekwencje takiej polityki, a nie tak gwałtownie przerzucać jej skutki na klientów. Podwyżki cen powinny być stopniowe, rozłożone na kilka lat – argumentuje biuro Rzecznika Finansowego.

Przełożenie na wzrost wysokości składki OC mogą mieć również rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dla zakładów ubezpieczeń, dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Rekomendacje z jednej strony dotyczą zasad prawidłowego sposobu prowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zarządzania całym procesem, co z pewnością może przyczynić się do ujednolicenia i poprawy działań zakładów ubezpieczeń. Z drugiej zaś opisują zasady regulujące sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia.

Trzeba przyznać, iż od pewnego czasu kwoty wypłacanych świadczeń systematycznie rosną, lecz nie są to kwoty wprost proporcjonalne do dużo wyższych i gwałtownie rosnących podwyżek OC.

Wyższe kary za brak polisy OC w 2017 roku


W dniu 4 stycznia 2017 r. Warsaw Enterprise Institute zorganizował obrady „Okrągłego stołu” reprezentantów instytucji rynku ubezpieczeń z parlamentarzystami. Uczestnicy debatowali nad możliwymi sposobami ograniczenia skutków podwyżek składek na ubezpieczenie OC komunikacyjne. Wśród propozycji rozwiązań wymieniano możliwość czasowego wycofania samochodów osobowych z ruchu, telematykę i większą przewidywalność w zakresie wypłat odszkodowań za szkody osobowe.

Podczas spotkania zostały zebrane pomysły na ograniczenie drastycznych podwyżek cen OC komunikacyjnego oraz zapobieganie takiej sytuacji w przyszłości. Czas pokaże czy poczynione dyskusje w przedmiotowej sprawie przyniosą zamierzone rezultaty.


Powrót do listy Pytania do prawnika