Różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Wieloletnia praktyka w prowadzeniu spraw o odszkodowanie pozwoliła na wypracowanie wniosku, iż termin zadośćuczynienia oraz odszkodowania często bywa mylonym przez klientów lub używany zamiennie. Oba terminy znacząco różnią się od siebie a istotna sprawy tkwi przede wszystkim w zakresie roszczeń jakie mogą być dochodzone przez osobę poszkodowaną, i tak:

Instytucja odszkodowania stanowi finansową rekompensatę uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego ów szkodę. Wysokość odszkodowania musi więc być adekwatna do rozmiarów powstałej szkody. Odszkodowanie winno zatem obejmować tak szkodę rzeczywistą, jak i utracone korzyści, czyli to wszystko, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie została mu wyrządzona.

Termin zadośćuczynienia zasadniczo odróżnia się od wspomnianego powyższej odszkodowania, bowiem jego celem jest przede wszystkim rekompensata doznanej krzywdy osoby poszkodowanej, czyli szkody o charakterze niemajątkowym. W ramach tegoż roszczenia mieści się cierpienie i ból które poszkodowany odczuwał w związku z powstaniem obrażeń ciała będących następstwem wypadku. To właśnie w zakresie tego roszczenia, uprawniony może dochodzić rekompensaty krzywdy jaką doznał w związku z utratą bliskiej mu osoby.


Powrót do listy Pytania do prawnika